Tanfolyam kezdete 2019 május
Helyszín SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)
Óraszám 900 óra
Maximális hiányzás A tananyagegységek összes óraszámának max. 20%-a
Részvétel követésének módja Képzési napló, aláírt jelenléti ív
Maximális csoportlétszám Maximum 40 fő
OKJ vizsga időpontja 2019 – szeptember

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés részletes leírás

Iskolai előképzettség Érettségi bizonyítvány
Szakmai tantárgyak

10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret

10657-16 Kultúrális rendezvények szervezése11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok

11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok

11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11498-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

Tantárgyi bontás Általános ismereteket adó tantárgyak:
Általános pedagógia
Neveléselmélet
Didaktika
Gondozás
Általános és személyiség-lélektani ismeretek
Fejlődéslélektani alapok
Szociálpszichológiai alapismeretek
Pedagógiai pszichológiaSpecifikus szakmai ismeretek:
Gyógypedagógiai alapismeretek
A gondozási tevékenységek sérülés-specifikus kérdései
A sérült gyermek tevékenységének megfigyelése, elemzése
A gyógypedagógiai pszichológia alapjai
A nevelés, oktatás, fejlesztés speciális kérdései
Gyógypedagógia gondozás
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Munkavédelmi alapismeretek
Vizsgák

A komplex szakmai vizsga megkezdésének a feltételei:

1. 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése/bemutatása. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben.

2. Előzetesen elkészített a szakmai gyakorlatról készített esettanulmány leadása. Az esettanulmányban a képzésen résztvevő összefoglalja szakmai és személyes tapasztalatait.

3. Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: A megvalósított 40 órás szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanulmány bemutatása. A vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázó az általa elkészített esettanulmányt megkapja, és az esettanulmány ismertetése alatt használhatja.

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga

A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyógypedagógia fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, az 11465–16 Általános gyógypedagógiai feladatok és a 11466–16 Speciális gyógypedagógiai feladatok modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 20%-át.

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

Kinek ajánljuk Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésünket

Feladatok A gyógypedagógiai asszisztens segítséget nyújt a gyógypedagógiai munka előkészítésében. Részt vesz a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek foglalkoztatásában tanórán, illetve tanórán kívül. Segíti a konduktor munkáját, annak útmutatásai alapján tevékenykedik. A tanulókat és
csoportokat felügyeli, kíséri, közreműködik a szabadidős tevékenységük szervezésében. Ami pedig nagyon fontos: munkájukat a kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
Karrierlehetőség Olyan érdeklődőknek ajánljuk tanfolyamunkat, aki e képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé, és szeret emberekkel, gyerekekkel foglalkozni, szeretne velük szakszerűen dolgozni, kedveli a kihívásokat, nem áll tőle messze a pedagógiai szemlélet, magáénak érzi az ehhez tartozó feladatköröket, jól kommunikál más emberekkel.
Elhelyezkedési lehetőség Óvodák
Iskolák

1. A kitöltött és visszaküldött jelentkezési űrlap jelentkezésnek minősül. Az űrlap elküldése után Ön a megadott email-címre visszaigazolást fog kapni, amely tartalmazza a tanfolyami jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot a kepzes@szam.hu email címre kell elküldeni vagy a SZÁM-PONT Kft. ügyfélszolgálatára behozni személyesen.

2.Számlázás: A jelentkezés elfogadásáról 2 munkanapon belül visszaigazolást és díjbekérőt küldünk a képzési díj első részletéről (25.000,- forintról) az emailcímre.

3. Lemondási feltételek: A részvételt a tanfolyam kezdete előtt egy héttel visszamondhatja – ez esetben a díjat nem kell kifizetni. Amennyiben a visszamondását a tanfolyam kezdete után vagy egyáltalán nem jelezte, úgy a képzés 1 részletének díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni.

4. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy érdeklődés hiányában a képzés elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük és a már befizetett részvételi díjat visszafizetjük. A jelentkező ezen túlmenően anyagi igénnyel nem léphet fel.

Tekintse meg további Önerős képzéseinket!