Gyógypedagógiai asszisztens

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

Milyen feladatok várnak rád, ha ezt a szakmát választod?

A gyógypedagógiai asszisztens segítséget nyújt a gyógypedagógiai munka előkészítésében. Részt vesz a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek foglalkoztatásában tanórán, illetve tanórán kívül. Segíti a konduktor munkáját, annak útmutatásai alapján tevékenykedik. A tanulókat és
csoportokat felügyeli, kíséri, közreműködik a szabadidős tevékenységük szervezésében. Ami pedig nagyon fontos: munkájukat a kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, aki e képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé, és:

szeret emberekkel, gyerekekkel foglalkozni
szeretne velük szakszerűen dolgozni
kedveli a kihívásokat
nem áll tőle messze a pedagógiai szemlélet, magáénak érzi az ehhez tartozó feladatköröket
jól kommunikál más emberekkel.


Az induló Gyógypedagógiai asszisztens képzés részletei

Tanfolyam kezdete 2019. március
Helyszín SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)
Óraszám 900 óra
Maximális csoportlétszám maximum 40 fő
OKJ vizsga időpontja 2019. szeptember

Milyen tantárgyakat kell tanulni?kézfogás

A képzés során a tantárgyak egyrészt azon általános ismeretek elsajátításához kapcsolódnak, amelyek nélkülözhetetlenek az oktatás területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak. Tanegységek:

11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok
11466-12 Speciális gyógypedagógiai
feladatok
Munkahelyi egészség és biztonság
11498-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 20%-át.

A programba való bekapcsolódás/részvétel felételei:

iskolai előképzettség: Középiskolai érettségi bizonyítvány
bemeneti kompetenciák: nem szükséges
szakmai előképzettség: nem szükséges
előírt gyakorlat: nem szükséges
egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
részvétel követésének módja: képzési napló, aláírt jelenléti ív
megengedett hiányzás: tananyagegységek összes óraszámának max. 20%-a (180 óra)

Hol lehet elhelyezkedni a Gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel?

Óvodák
Iskolák

Tanfolyami jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot!


Hozzájárulok, hogy a SZÁM-PONT Kft. a megadott személyes adataimat
a vonatkozó Adatkezelési tájékoztató szerint kezelje.

1. A kitöltött és visszaküldött jelentkezési űrlap jelentkezésnek minősül. Az űrlap elküldése után Ön a megadott email-címre visszaigazolást fog kapni, amely tartalmazza a tanfolyami jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot a kepzes@szam.hu email címre kell elküldeni vagy a SZÁM-PONT Kft. ügyfélszolgálatára behozni személyesen.

2.Számlázás: A jelentkezés elfogadásáról 2 munkanapon belül visszaigazolást és díjbekérőt küldünk a képzési díj első részletéről (25.000,- forintról) az emailcímre.

3. Lemondási feltételek: A részvételt a tanfolyam kezdete előtt egy héttel visszamondhatja – ez esetben a díjat nem kell kifizetni. Amennyiben a visszamondását a tanfolyam kezdete után vagy egyáltalán nem jelezte, úgy a képzés 1 részletének díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni.

4. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy érdeklődés hiányában a képzés elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük és a már befizetett részvételi díjat visszafizetjük. A jelentkező ezen túlmenően anyagi igénnyel nem léphet fel.

Tekintse meg további Önerős képzéseinket!