Tanfolyam kezdete 2019 május
Helyszín SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)
Óraszám 320 óra (192 elmélet+ 128 gyakorlat)
Maximális hiányzás A tananyagegységek összes óraszámának max. 20%-a
Részvétel követésének módja Képzési napló, aláírt jelenléti ív
Maximális csoportlétszám Maximum 34 fő
OKJ vizsga időpontja 2019 – október

Az Óvodai dajka képzés részletes leírás

Iskolai előképzettség Általános iskolai bizonyítvány
Szakmai tantárgyak

11470-16 Óvodai nevelési feladatok

11688-16 Gondozás és egészségnevelés

11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében

11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Tantárgyi bontás

Általános ismereteket adó tantárgyak: 

Helyi társadalom- és kultúraismeret
Óvodai nevelési feladatok
Gondozás és egészségnevelés

Specifikus szakmai ismeretek:

Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Vizsgák

A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltételei:

1. 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. (A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg.) A szakmai gyakorlat letölthető óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményekben.

2. Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás, takarítás gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított szituációs tételek alapján történik. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A vizsgázó a vizsgatevékenység során a képző intézmény szakértői által összeállított tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A tételek az óvodai dajka, gondozási, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programokban történő segítségnyújtáshoz, a játék és eszközhasználathoz kapcsolódó élethelyzeteket, szituációkat, feladatokat tartalmazhatnak. A vizsgázó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

2. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a központilag meghatározott tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 20%-át.

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

Kinek ajánljuk Óvodai dajka képzésünket

Karrierlehetőség Azoknak ajánljuk Óvodai dajka képzésünket, akik óvodáskorú kisgyermekek gondozását, nevelését ellátó intézményekben szeretnének dolgozni, illetve szeretnének gyermekekkel foglalkozni, hivatásszerűen a pályán dolgozni. Feladataid lesznek: óvodák pedagógus munkájának segítés, az óvodás korú gyermekek gondozása a pedagógus irányításával, adminisztrációs feladatok ellátása, a gyermekek napi feladatrendjének biztosításában való közreműködés
Elhelyezkedési lehetőség  Óvodák

1.A kitöltött és visszaküldött jelentkezési űrlap jelentkezésnek minősül. Az űrlap elküldése után Ön a megadott email-címre visszaigazolást fog kapni, amely tartalmazza a tanfolyami jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot a kepzes@szam.hu email címre kell elküldeni vagy a SZÁM-PONT Kft. ügyfélszolgálatára behozni személyesen.

2.Számlázás: A jelentkezés elfogadásáról 2 munkanapon belül visszaigazolást és díjbekérőt küldünk a képzési díj első részletéről (25.000,- forintról) az emailcímre.

3. Lemondási feltételek: A részvételt a tanfolyam kezdete előtt egy héttel visszamondhatja – ez esetben a díjat nem kell kifizetni. Amennyiben a visszamondását a tanfolyam kezdete után vagy egyáltalán nem jelezte, úgy a képzés 1 részletének díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni.

4. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy érdeklődés hiányában a képzés elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük és a már befizetett részvételi díjat visszafizetjük. A jelentkező ezen túlmenően anyagi igénnyel nem léphet fel.

Tekintse meg további Önerős képzéseinket!