Tanfolyam kezdete 2019 május
Helyszín SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)
Óraszám 900 óra (540 elmélet+ 360 gyakorlat)
Maximális hiányzás A tananyagegységek összes óraszámának max. 20%-a
Részvétel követésének módja Képzési napló, aláírt jelenléti ív
Maximális csoportlétszám Maximum 40 fő
OKJ vizsga időpontja 2019 – szeptember

A Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés részletes leírás

Iskolai előképzettség Érettségi bizonyítvány
Szakmai tantárgyak

11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok

11676–16 Családpedagógiai alapismeretek

11687–16 Program és szabadidő szervezés

11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra

11688–16 Gondozás és egészségnevelés

11498–12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499–12 Foglalkoztatás II.

11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

Tantárgyi bontás Általános ismereteket adó tantárgyak:
Általános pedagógia
Neveléselmélet
Didaktika
Gondozás
Általános és személyiség-lélektani ismeretek
Fejlődéslélektani alapok
Pedagógiai pszichológiaSpecifikus szakmai ismeretek:
Családpedagógiai alapismeretek
Családtan
Családi mentálhigiéné
Szabadidő-pedagógia
A játékpedagógiája és pszichológiája
Programszervezés
Kommunikációs alapismeretek
Egészségnevelés
Személyi gondozás
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Munkavédelmi alapismeretek
Vizsgák

A komplex szakmai vizsga megkezdésének a feltételei:

1. 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás megszerzése/bemutatása. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és családsegítő szakember jellemző munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményben, családi napköziben, iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, erdei iskolában, családsegítő intézményekben.

2. Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyag tartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 20%-át.

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

Kinek ajánljuk Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésünket

Feladatok A pedagógiai- és családsegítő munkatárs nap, mint nap az oktatók, illetve a gyermekek hatékony munkáját és együttműködését segíti. Nem csak az óvodákban és az iskolákban, hanem a családoknál is azért dolgozik, hogy a gyermekek és fiatalok egy tartalmas, boldog életet élhessenek. A munkakörnek egyre fontosabb szerep jut az oktatásban, hiszen a tanárok egyedül nehezen boldogulnak a túl sok gyermekkel, valamint a fejlődési sajátosságok okozta eltérések is nehézségeket okozhatnak a tanórák során. Jelentkezzen pedagógiai és családsegítő munkatárs képzésünkre, ha szívesen foglalkozna gyermekekkel és szívén viseli, hogy a jövő generációja jó körülmények közt fejlődhessen. Önre vár a képzésünk, ha szeretne a felnövő nemzedékkel szakszerűen foglalkozni, szívesen szervez szabadidős tevékenységeket gyerekeknek, családoknak.
Karrierlehetőség Olyan érdeklődőknek ajánljuk tanfolyamunkat, akik szeretnének szakmailag felkészült pedagógiai- és családsegítő munkatársat alkalmazni, akik szívesen dolgoznak oktatási intézményekben, szociális területeken. Segíteni szeretnék szaktudásukkal az iskolák, óvodák, pedagógusok munkáját. Részt szeretnének venni a pedagógiai programok kialakításában és szívesen végeznek adminisztrációs feladatokat.
Elhelyezkedési lehetőség Óvodák
Iskolák

1.A kitöltött és visszaküldött jelentkezési űrlap jelentkezésnek minősül. Az űrlap elküldése után Ön a megadott email-címre visszaigazolást fog kapni, amely tartalmazza a tanfolyami jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot a kepzes@szam.hu email címre kell elküldeni vagy a SZÁM-PONT Kft. ügyfélszolgálatára behozni személyesen.
2.Számlázás: A jelentkezés elfogadásáról 2 munkanapon belül visszaigazolást és díjbekérőt küldünk a képzési díj első részletéről (25.000,- forintról) az emailcímre.

3. Lemondási feltételek: A részvételt a tanfolyam kezdete előtt egy héttel visszamondhatja – ez esetben a díjat nem kell kifizetni. Amennyiben a visszamondását a tanfolyam kezdete után vagy egyáltalán nem jelezte, úgy a képzés 1 részletének díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni.

4. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy érdeklődés hiányában a képzés elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük és a már befizetett részvételi díjat visszafizetjük. A jelentkező ezen túlmenően anyagi igénnyel nem léphet fel.

Tekintse meg további Önerős képzéseinket!