Tanfolyam kezdete: 2018. november 5.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/A037
Óraszám: 320
Elméleti óraszám: 128
Gyakorlati óraszám: 192
Beiskolázás feltétele: alapfokú iskolai végzettség
OKJ vizsga részei: gyakorlati, írásbeli és szóbeli

Képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja azokat a készségeket, képességeket, amelyek birtokában a munkavégzés során munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával munkakörét szakszerűen el tudja látni.
A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.
A cél elérése érdekében el kell sajátítani a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). A képzés célja olyan szakember képzése, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat tud végezni.

A képzés moduljai:

 • 11840-16 Növénytani ismeretek
 • 11851-16 Vállalkozási ismeretek
 • 10980-12 Gallyazás, darabolás
 • 10981-12 Fakitermelés

A képzés során elsajátított ismeretek:

 • Különböző fa- és cserjefajok csoportosítása.
 • A különböző fafajok rügyük, levelük, kérgük, fájuk és termésük alapján való csoportosítás.
 • Ehető és mérgező gombák megkülönböztetése.
 • Az erdő leggyakoribb lágyszárú növényeinek ismerete.
 • Védett növények ismerete.
 • A legfontosabb lágyszárúak és egyéb növények ismerete.
 • A fenyők általános jellemzése.
 • Az állományalkotó kemény és lágy lombos fák ismerete.
 • A legfontosabb cserjefajok ismerete.
 • A vállalkozásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek ismerete.
 • Érdekelt felekkel való tárgyalás.
 • Költségvetés, árajánlat készítése.
 • Szerződés kötése.
 • Munkadokumentáció, üzleti terv készítése, számla kezelése.
 • A vállalkozási formák ismerete.
 • A vállalkozás létrehozásának lépéseinek ismerete.
 • A szerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok ismerete.
 • A piaci folyamatok követése.
 • A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendőinek ismerete.
 • A vállalkozásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek ismerete.
 • Gallyazás, darabolás munkarendjének, módjainak ismerete.
 • Motorfűrészek és motoros adapterek működésének ismerete.
 • Felkészítési módok ismerete.
 • Készletezési módok ismerete.
 • Belső anyagmozgatással kapcsolatos teendők ismerete.
 • Fakitermelés műveleteinek ismerete.
 • A döntés munkarendjének ismerete.
 • A választékolás eszközeinek, módjainak ismerete.
 • Fahibák ismerete.
 • A fahasználati munkarendszerek ismerete.
 • EBSZ előírások ismerete.
 • Motorfűrész és adapterei használatának ismerete.
 • A környezet tisztántartására.
 • Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, faanyagmozgató eszközök, felkészítő eszközök, jelölő eszközök stb.) használata.
 • Térbeli tájékozódás.

Rólunk mondták

A képzés kapcsán a SZÁM-PONT Kft-ről elmondható, hogy a kialakult munkakapcsolat korrekt volt, minden megfelelően volt előkészítve. A képzés során a kollégák olyan információk birtokába jutottak, amelyet mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak. A vizsgára való felkészítésben, a tesztek és a kérdéssorok kidolgozásában segítőkészek voltak az oktatók és a szervezők is. Minden az időben előre tervezett menetrendnek megfelelően zajlott le.

Horváth Balázs, ügyvezető
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.