Képzés indítás: 2018. november

A 2013. évi CCXXXI. törvénnyel módosított fogyasztóvédelmi törvény 2014. február 1-jétől meghatározott vállalkozások részére előírja, hogy fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztassanak. Az alábbi társaságok kötelesek fogyasztóvédelmi referenst alkalmazni:

  • Amelyek fogyasztókat érintő kereskedelemmel, szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak.
  • Amelyek nem tartoznak a kis,- és középvállalkozásokról szóló törvény hatálya alá (250 fős, 50M Euro árbevétellel bíró).
  • Amelyek a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény hatálya alá tartoznak.

Információk az induló képzésről

Helyszín Időpont Lebonyolítás Jelentkezés
Zalaegerszeg 2018. november 22. heti egy alkalom

Kinek ajánljuk?

azoknak, akik szeretnék fogyasztóvédelmi ismereteiket bővíteni:

  • minden dolgozónak, aki közvetlen kapcsolatba kerül a fogyasztókkal,
  • közszolgáltatási ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaknak.
  • kereskedelmi ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaknak.

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásának kötelezettsége erősíti mind a fogyasztói, mind a vállalkozási oldal körültekintő fogyasztói szemléletének fejlődését. A pozíció létrehozása ezen vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozását, a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését, ezáltal a jogkövető magatartás erősítését, könnyedebbé válását célozza.

A hatékony és eredményes feladatellátáshoz szükséges, hogy az akár több százezer fogyasztóval kapcsolatban álló, országos hálózattal rendelkező vállalkozásoknál ezen feladatot megfelelő számú és megfelelő képzettséggel rendelkező személy lássa el.

Mit ad a képzés?

Általános fogyasztóvédelmi ismeretek.
Termék-biztonságossági ismeretek.
Termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások.
Panaszkezelési és ügyfélszolgálati funkciók.
Közszolgáltatók hatósági ellenőrzősének rendszere.
Számlázás, elszámolás, mérés, kikapcsolás – visszakapcsolás szabályai a közszolgáltatókra vonatkozóan.
Számlakép.

Milyen lebonyolítási formák közül választhat?

Videó-konferenciás, heti egy oktatási alkalmas lebonyolítás
Két hét alatt, intenzív oktatás során szerzik meg a végzettséget.
Távoktatásos oktatási forma, nem igényel utazást, csak online jelenlétet.
Első oktatási alkalom: 2017. november 20.
Vizsga időpontja: 2017. december 02.
Klasszikus, intenzív frontális oktatás
Két hét alatt, intenzív oktatás során szerzik meg a végzettséget.
Budapesti helyszín.
Első oktatási alkalom: 2017. november 24.
Vizsga időpontja: 2018. március 24.

 

Tantárgyak/szakmairányok:

Általános ismeretek
Szakmairánynak megfelelő ismeretek
– Közszolgáltatások
– Elektronikus hírközlés
– Idegenforgalom
– Kereskedelem

Rólunk mondták

A közszolgáltatási feladatok ellátására kötelezett vállalkozások részére a 2014. januárjában meghozott jogszabályi változások tükrében ügyfél referenst kell alkalmazniuk megyénként egyet-egyet. Ez nem csupán a vállalkozásoknak, hanem a képzést ellátó szervezetek részére is kihívást jelentett, hisz ilyen jellegű képzést országosan nem végeztek. Ezen nehézségek ellenére a képzés lebonyolítására zökkenőmentesen került sor, mind az általános mind a szakirányú képzésben magasan kvalifikált, a gyakorlati munkában is jártas oktatók tartottak előadást. A képzést színesítették az oktatók által ismertetett, vetített anyagok (határozatok, újságcikkek). A képzés sikeres lebonyolítását is mutatja, hogy mindhárom kolléganőnk sikeres és mind az oktatók, mind a képzést segítők részéről történő lelkiismeretes felkészülést követően eredményes vizsgát tettek.

Bali József, elnök-vezérigazgató
Zalaispa Zrt.

A SZÁM-PONT Kft. társaságunk munkavállalóinak részére kiváló minőségű oktatást nyújtott.
A szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tettek. Az oktatók felkészülten, kiemelkedő szakmai színvonalon, a jogszabályok naprakész ismeretével látták el munkájukat. A tanfolyam anyagát részletesen tartalmazó jegyzetet biztosítottak, a tanórákon a tananyaghoz kapcsolódó, életből vett példákkal is segítették az anyag minél pontosabb megértését és a vizsgára való egyéni felkészülést is segítették online feladatok bekérésével.
ársaságunk elégedett a SZÁM-PONT Kft. által nyújtott szolgáltatással, ezért lehetőségünkhöz mérten a jövőben is együtt kívánunk működni a Kft-vel és amennyiben ismételten szükségünk lesz általuk végzett oktatásra általuk végzett oktatásra, bizalommal fordulunk a Kft. munkatársaihoz.”

Varga László, vezérigazgató
Bakonyerdő Zrt.