Képzés indítás: 2019. február 19.

A 2013. évi CCXXXI. törvénnyel módosított fogyasztóvédelmi törvény 2014. február 1-jétől meghatározott vállalkozások részére előírja, hogy fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztassanak. Az alábbi társaságok kötelesek fogyasztóvédelmi referenst alkalmazni:

  • Amelyek fogyasztókat érintő kereskedelemmel, szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak.
  • Amelyek nem tartoznak a kis,- és középvállalkozásokról szóló törvény hatálya alá (250 fős, 50M Euro árbevétellel bíró).
  • Amelyek a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény hatálya alá tartoznak.

Információk az induló képzésről

Helyszín Időpont Lebonyolítás Jelentkezés
Zalaegerszeg 2019. február 19. heti egy alkalom
Budapest 2019. március intenzív

Kinek ajánljuk?

azoknak, akik szeretnék fogyasztóvédelmi ismereteiket bővíteni:

  • minden dolgozónak, aki közvetlen kapcsolatba kerül a fogyasztókkal,
  • közszolgáltatási ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaknak.
  • kereskedelmi ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaknak.

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásának kötelezettsége erősíti mind a fogyasztói, mind a vállalkozási oldal körültekintő fogyasztói szemléletének fejlődését. A pozíció létrehozása ezen vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozását, a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését, ezáltal a jogkövető magatartás erősítését, könnyedebbé válását célozza.

A hatékony és eredményes feladatellátáshoz szükséges, hogy az akár több százezer fogyasztóval kapcsolatban álló, országos hálózattal rendelkező vállalkozásoknál ezen feladatot megfelelő számú és megfelelő képzettséggel rendelkező személy lássa el.

Mit ad a képzés?

Általános fogyasztóvédelmi ismeretek.
Termék-biztonságossági ismeretek.
Termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások.
Panaszkezelési és ügyfélszolgálati funkciók.
Közszolgáltatók hatósági ellenőrzősének rendszere.
Számlázás, elszámolás, mérés, kikapcsolás – visszakapcsolás szabályai a közszolgáltatókra vonatkozóan.
Számlakép.

Milyen lebonyolítási formák közül választhat?

Videó-konferenciás, heti egy oktatási alkalmas lebonyolítás
Két hét alatt, intenzív oktatás során szerzik meg a végzettséget.
Távoktatásos oktatási forma, nem igényel utazást, csak online jelenlétet.
Első oktatási alkalom: 2019. február 19.
Vizsga időpontja: 2019. május 2.
Klasszikus, intenzív frontális oktatás
Két hét alatt, intenzív oktatás során szerzik meg a végzettséget.
Budapesti helyszín.
Első oktatási alkalom: 2019. március 4.
Vizsga időpontja: 2019. május 2.

Tantárgyak/szakmairányok:

Általános ismeretek
Szakmairánynak megfelelő ismeretek
– Közszolgáltatások
– Elektronikus hírközlés
– Idegenforgalom
– Kereskedelem

Tekintse meg további vállalati tréning képzéseinket!

Rólunk mondták

A közszolgáltatási feladatok ellátására kötelezett vállalkozások részére a 2014. januárjában meghozott jogszabályi változások tükrében ügyfél referenst kell alkalmazniuk megyénként egyet-egyet. Ez nem csupán a vállalkozásoknak, hanem a képzést ellátó szervezetek részére is kihívást jelentett, hisz ilyen jellegű képzést országosan nem végeztek. Ezen nehézségek ellenére a képzés lebonyolítására zökkenőmentesen került sor, mind az általános mind a szakirányú képzésben magasan kvalifikált, a gyakorlati munkában is jártas oktatók tartottak előadást. A képzést színesítették az oktatók által ismertetett, vetített anyagok (határozatok, újságcikkek). A képzés sikeres lebonyolítását is mutatja, hogy mindhárom kolléganőnk sikeres és mind az oktatók, mind a képzést segítők részéről történő lelkiismeretes felkészülést követően eredményes vizsgát tettek.

Bali József, elnök-vezérigazgató
Zalaispa Zrt.

A SZÁM-PONT Kft. társaságunk munkavállalóinak részére kiváló minőségű oktatást nyújtott.
A szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tettek. Az oktatók felkészülten, kiemelkedő szakmai színvonalon, a jogszabályok naprakész ismeretével látták el munkájukat. A tanfolyam anyagát részletesen tartalmazó jegyzetet biztosítottak, a tanórákon a tananyaghoz kapcsolódó, életből vett példákkal is segítették az anyag minél pontosabb megértését és a vizsgára való egyéni felkészülést is segítették online feladatok bekérésével.
ársaságunk elégedett a SZÁM-PONT Kft. által nyújtott szolgáltatással, ezért lehetőségünkhöz mérten a jövőben is együtt kívánunk működni a Kft-vel és amennyiben ismételten szükségünk lesz általuk végzett oktatásra általuk végzett oktatásra, bizalommal fordulunk a Kft. munkatársaihoz.”

Varga László, vezérigazgató
Bakonyerdő Zrt.

Itt tud jelentkezni