Vizsga időpontja: 2019. január 25.
Vizsga helyszíne: 2851 Környe, Tópart u. 1.

Kapcsolódó jogszabály

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép) vonatkozóan:

“Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik.</FONT COLOR=red> A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. mellékletben meghatározott gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.”

„8. § (4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (1. 25.) ÉVM-KPM együttes rendel et alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésér e 2015. december 31-ig jogosít.”

Módosító kormányrendelet: 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,

 

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/A011
Elméleti óraszám: 24
Gyakorlati óraszám: 36
OKJ vizsga részei: elméleti és gyakorlati

Képzés szakmai tartalma

A hatályos jogszabály értelmében emelőgépet csak az kezelhet, aki rendelkezik az államilag elismert Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) OKJ szakképesítéssel. Az előírás a mobil és a helyhez kötött üzemű gépekre egyaránt vonatkozik.
Mobil emelőgépek

 • Gépjármű emelő-hátfalak (4213)
 • Mobil szerelő állvány (4221)
 • Reptéri catering jármű (4221)
 • Mobil szerelő kosár (4223)
 • Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224)
 • Konténer emelő (4374)
 • Autódaru (4411)
 • Lánctalpas daru (4431)
 • Járműre szerelt daru (4451)

Helyhez kötött üzemű emelő gépek

 • Híddaru, futódaru
 • Bakdaru
 • Portáldaru
 • Úszódaru
 • Toronydaru
 • Födémdaru
 • Ablakdaru
 • Konzoldaru
 • Forgódaru

A tanfolyam moduljai:

Gépkezelők általános ismeretei (Elméleti óraszám: 13, Gyakorlati óraszám: 8)
Emelőgép-kezelők speciális feladatai (Elméleti óraszám: 11, Gyakorlati óraszám: 28)


Beiskolázás feltétele:

 • Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • 18. életév betöltése
 • Foglakoztatás egészségügyi alkalmasság

Mi a különbség az OKJ bizonyítvány és a hatósági jogosítvány között?

OKJ bizonyítvány:

 • országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítést adó bizonyítvány.
 • megszerzéséhez engedélyezett képzésen kell részt venni a hallgatónak, és
 • OKJ vizsgát kell tennie.
 • Az OKJ vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, központi tételsor alapján vizsgáznak a hallgatók.
 • A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hatóság adja ki.
 • Az a bizonyos „kék” könyv.

Hatósági jogosítvány:

 • Bizonyos építő- és anyagmozgató gépek kezelése csak gépkezelő jogosítvánnyal lehetséges.
 • A jogosítványt gépkezelő vizsgán lehet megszerezni, vizsgára jelentkezni csak a gépcsoportra vonatkozó szakképzettség (OKJ bizonyítvány) birtokában lehet.
 • A Nemzeti Közlekedési Hatóság adja ki.

 

A képzés minden résztvevő számára nagyon hasznos volt, az oktató hozzáállása és felkészültsége kifogástalan. Az egész csoport aktív közreműködését, együttműködését igénylő elméleti és gyakorlati feladatok segítik a vezetőség mindennapi munkáját.

Bene Zsolt, ügyvezető igazgató
Erbslöh Hungária Kft.