GINOP-6.1.6-17 Vállalati képzések támogatása
mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Megjelent a pályázati kiírás, és 2017. június 30-tól beadható
a GINOP – 6.1.6 – 17 Munkahelyi képzések támogatása
mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára.

 

A felhívás célja

hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Kik pályázhatnak?

 

A 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, és
rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és
az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.
Csekély összegű (de minimis) támogatás a támogatás mértéke 100%.
Képzési támogatás esetén a támogatás mértéke 50%.
Képzési támogatás mértéke – Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 60%.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként

Képzés Megjegyzés
OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések OKJ képzések – “A” képzési kör
Kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés “C” képzési kör
egyéb szakmai képzések “B” képzési kör
egyéb képzések “D” képzési kör
Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések pl. hatósági-, közbeszerzési tárgyú képzések

 

2. Képzéshez kapcsolódó tudás-,és elégedettségmérés

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívásnak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés.

 

3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Projekt előkészítési tevékenységek

Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

 

2. Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

A támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése; belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása.

 

3. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása.
A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

 

4. Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

 

Előírások, költségkorlátok

  • A támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie
  • A támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)
  • A képzés minimum időtartama 20 óra
  • képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
  • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.

 

Szeretné megtudni, hogy projektötlete megvalósítható-e?
Kérjen díjtalan pályázati előminősítést!

 

“Elfogadom az adatkezelési feltételeket. Adatkezelési nyilvántartás száma: NAIH-91395/2015”