Vizsga időpontja: 2018. február
Vizsga helyszíne: Nagykanizsa / Oroszlány

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/A009
Óraszám: 120
Elméleti óraszám: 36
Gyakorlati óraszám: 84
Beiskolázás feltétele: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
A képzés témaköre: 10867-12 Hulladékgyűjtés és szállítás
OKJ vizsga részei: gyakorlati és szóbeli

Képzés célja:

A képzés során kapott ismeretekkel és gyakorlattal a hallgató képessé válik a Hulladékgyűjtő- és szállító feladatkör betöltésére.

  • Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit.
  • Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát. Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről.
  • Megszervezi saját és beosztottai munkáját.
  • Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat.
  • Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring).
  • Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről.
  • Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában.

Rólunk mondták

A képzés kapcsán a SZÁM-PONT Kft-ről elmondható, hogy a kialakult munkakapcsolat korrekt volt, minden megfelelően volt előkészítve. A képzés során a kollégák olyan információk birtokába jutottak, amelyet mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak. A vizsgára való felkészítésben, a tesztek és a kérdéssorok kidolgozásában segítőkészek voltak az oktatók és a szervezők is. Minden az időben előre tervezett menetrendnek megfelelően zajlott le.

Horváth Balázs, ügyvezető
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.