OKJ szám Hulladékgyűjtő és-szállító OKJ 21 851 01
Engedélyszám E-000320/2014/A009
Helyszín Megegyezés szerint
Óraszám 120 óra elmélet és gyakorlat oktatás /Előzetes tudásfelmérés alapján csökkenthető az óraszám/
Maximális hiányzás A tananyagegységek összes óraszámának max. 20%-a
Részvétel követésének módja Képzési napló, aláírt jelenléti ív
Maximális csoportlétszám Maximum 36 fő
OKJ vizsga részei Gyakorlati és szóbeli vizsga

A Hulladékgyűjtő és-szállító képzés részletes leírás

Iskolai előképzettség Nem igényel befejezett iskolai végzettséget
Ajánlott ismeretek Gyakorlati tapasztalat, munkatapasztalat.
Szakmai tantárgyak 10867-16 Hulladékgyűjtés és- szállítás
Tantárgyi ismeretek Specifikus szakmai ismeretek:
Hulladékgazdálkodás alapjai (Hulladékfajták, hulladéktípusok pontos megismerése, ezek csoportosítása. Veszélyes hulladék fogalma, veszélyességi jellemzői. Hulladékképződés megelőzése, mennyiségének csökkentése. Hulladékgyűjtés, ennek jelentősége, szabályai. Hulladékgyűjtés eszközei. Hulladékszállítás dokumentumainek megismerése.
Hulladékszállítás és előkészítés gyakorlata (Konténeres szállító jármű felépítése, emelő berendezések típusai. Tömörítős hulladékszállító jármű megismerése. A szilárdhulladék, illetve a folyékony hulladék szállítás. Előkezelő berendezések működtetése. A válogatáshoz szükséges egyéni munkavédelmi eszközök kiválasztása, és szabályos használata.)
Vizsgák

A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltételei:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele.

Ha a résztvevő a szakmai vizsgán a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelt, OKJ 21 851 01 Hulladékgyűjtő és-szállító szakképesítés bizonyítványt kap.

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére, amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti. 

Kinek ajánljuk Hulladékgyűjtő és- szállító képzésünket

A Hulladékgyűjtő- és szállító képzés célja: A képzés során kapott ismeretekkel és gyakorlattal a hallgató képessé válik a Hulladékgyűjtő- és szállító feladatkör betöltésére.

 • Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit.
 • Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát. Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről.
 • Megszervezi saját és beosztottai munkáját.
 • Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat.
 • Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring).
 • Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről.
 • Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában.
Elhelyezkedési lehetőség:
 • Kuka-tömörítő (pormentes) szemétgyűjtőgép-kezelő
 • Félpormentes szemétgyűjtőgép kezelője
 • Cseretartályos szemétgyűjtő- gép kezelője
 • Rakodó szemétszállító
 • Szemeteskocsin felöntő

1. A kitöltött és visszaküldött jelentkezési űrlap jelentkezésnek minősül. Az űrlap elküldése után Ön a megadott email-címre visszaigazolást fog kapni, amely tartalmazza a tanfolyami jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot a kepzes@szam.hu email címre kell elküldeni vagy a SZÁM-PONT Kft. ügyfélszolgálatára behozni személyesen.

2.Számlázás: A jelentkezés elfogadásáról 2 munkanapon belül visszaigazolást és díjbekérőt küldünk a képzési díj első részletéről (25.000,- forintról) az emailcímre.

3. Lemondási feltételek: A részvételt a tanfolyam kezdete előtt egy héttel visszamondhatja – ez esetben a díjat nem kell kifizetni. Amennyiben a visszamondását a tanfolyam kezdete után vagy egyáltalán nem jelezte, úgy a képzés 1 részletének díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni.

4. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy érdeklődés hiányában a képzés elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük és a már befizetett részvételi díjat visszafizetjük. A jelentkező ezen túlmenően anyagi igénnyel nem léphet fel.


Rólunk mondták

A képzés kapcsán a SZÁM-PONT Kft-ről elmondható, hogy a kialakult munkakapcsolat korrekt volt, minden megfelelően volt előkészítve. A képzés során a kollégák olyan információk birtokába jutottak, amelyet mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak. A vizsgára való felkészítésben, a tesztek és a kérdéssorok kidolgozásában segítőkészek voltak az oktatók és a szervezők is. Minden az időben előre tervezett menetrendnek megfelelően zajlott le.

Horváth Balázs, ügyvezető
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

 

Ajánlatkéréshez töltse ki az alábbi űrlapot!


[Kérem, adja meg, milyen képzés érdekelné!]


Kattintson, további Hulladékgazdálkodási képzések megtekintéséhez!