Komplex szakmai vizsgaszervezés

A SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ közel 20 éve valósít meg vállalati képzéseket ma már az ország egész területén.

Képzéskínálatunkkal a piaci igényekhez igazodunk.

2018-19 évben Oktatóközpontunk megszerezte a szakmai vizsgaszervezésre vonatkozó jogosultságot, mely az egész ország területén visszavonásig érvényes.

A SZÁM-PONT az alábbi szakképesítések komplex szakmai vizsgaszervezésére jogosult:

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő/kivéve targonca/szakmairány) – OKJ 32 582 02

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány) – OKJ 32 582 02

Építő-és anyagmozgató gép kezelője ( Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő) – OKJ 32 582 02

Kazánkezelő (2-12 t/h között) – OKJ 32 522 02

Szoftverfejlesztő – OKJ 54 213 05

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-és karbantartógép kezelő szakmairány) – OKJ 32 582 02

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű és- fenntartási-kép kezelője szakmairány) – OKJ 32 582 02

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) – OKJ 32 582 02

Nyomástartóedény-gépész – OKJ 32 524 01

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő – OKJ 31 522 02

Erőművi gőzturbina gépész – OKJ 51 522 01

Fakitermelő – OKJ 31 623 01

Lakott-területi Fakitermelő – OKJ 35 623 01

Hulladékgyűjtő és -szállító – OKJ 21 851 01

Hulladékválogató és -feldolgozó – OKJ 21 851 02

Hulladék – telepkezelő OKJ 32 851 01

CAD-CAM informatikus – OKJ 54 481 01

Számítógépes adatrögzítő – OKJ 31 346 02

Óvodai dajka – OKJ 32 140 01

Gyógypedagógiai Segítő Munkatárs – OKJ 54 140 01

Pedagógiai És Családsegítő Munkatárs – OKJ 54 140 02


A SZÁM-PONT VIZSGAKÖZPONT LAJSTROMSZÁMA: ZAL-4/2018

Határozat_szakmai vizsgaszervezésről-1

Határozat_Vizsgaszervezésről_33_2019_2019_07_12

Határozat_Vizsgaszervezésről_34_2019_2019_07_12


Szakértőink:

Balogh Csaba szakértő ZA-05B|HAT/4038-1612018. szakvéleménye alapján az informatika szakmacsoportba tartozó Szoftverfejlesztő szakképesítésről.

Nagy Zsolt ZA-05B|HAT/4038-1512018. szakvéleménye alapján a gépészet szakmacsoportba tartozó Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő/kivéve targonca/szakmairány); Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány); Építő-és anyagmozgató gép kezelője ( Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő); Kazánkezelő (2-12 t/h között) szakképesítésekről.

Tarjdnné dr. Szabó Zsuzsanna a ZA-O5B/HAT/3062-23/2019.számon iktatott szakvéleményében az Oktatás szakmacsoportba tartozó Óvodai dajka, Gyógypedagógiai segítő munkatárs, Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítések,

Péter Gábor szakértő a ZA-O5B/HAT/3062-24/2019.számon iktatott szakvéleményében a Környezetvédelem szakmacsoportba tartozó Hulladék-telepkezelő, Hulladékválogató és feldolgozó, Hulladékgyűjtő és -szállító szakképesítések,

Vörösné Grünvald Anna a ZA-O5B/HAT/3062-25/2019.számon iktatott szakvéleményében az informatika szakmacsoportba tartozó CAD-CAM informatikus szakképesítés és az ügyvitel szakmacsoportba tartozó Számítógépes adatrögzítő szakképesítés,

Élő Zoltán a ZA-O5B/HAT/3062-31/2019.számon iktatott szakvéleményében a Mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó Fakitermelő, Lakott-területi fakitermelő szakképesítések,

Szántó Zoltán a ZA-O5B/HAT/3062-32/2019.számon iktatott szakvéleményében a Gépészet szakmacsoportba tartozó Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű és- fenntartási-kép kezelője szakmairány), Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű és- fenntartási-kép kezelője szakmairány), Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány), Nyomástartóedény-gépész, Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő, Erőművi gőzturbina gépész szakképesítések vonatkozásában kifejtette, hogy a Kérelmező a vizsgaszervezéshez jogszabályban előírt feltételeket teljesíti, ezért részére a vizsgaszervezési engedély megadását javasolja.


A komplex szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeit az adott szakképesítéshez tartozó szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK) határozza meg. Kizárólag abban az esetben tehet szakmai vizsgát egy személy, ha a szakmai és vizsgakövetelményeben előírt elvárásoknak megfelel. Ellenkező esetben a szakmai szervek a vizsgázó kérelmét elutasítják.

A komplex szakmai vizsgára jelentkezni az erre rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és az előre meghatározott vizsgadíj befizetésével lehet. Az olvashatóan kitöltött és aláírt jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet leadni az ügyfélszolgálatunkon.


Szakmai vizsgatétellel kapcsolatos gyakori kérdések

Hogyan lehet jelentkezni szakmai vizsgára?

A vizsgára jelentkezni az erre rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet. Az olvashatóan kitöltött, és személyesen aláírt jelentkezési lapot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet a SZÁM-PONT Kft-nél leadni. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az NSZFH biztosítja formanyomtatványok letöltését. A hiányosan vagy rosszul kitöltött jelentkezési lapok automatikusan érvénytelenek.

Milyen dokumentumokat kell leadni, vagy bemutatni a szakmai vizsgára jelentkezéshez?

 • A személyes okmányok
 • A szakképesítéshez előírt tanulmányok elvégzését tanúsító modulzáró vizsga letételét igazoló, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti okiratot, vagy annak hiteles másolatát.
 • Ráépülő szakképesítés esetén az alap szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány (okirat) másolatát, vagy a modulzáró vizsgák igazolását.
 • Az előírt gyakorlati tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumokat.
 • Egyéb, a szakmai és vizsgakövetelményben (SZVK) meghatározott dokumentumokat.
 • (ha fennáll ilyen ok) A vizsgával kapcsolatos kérelmek(et) (felmentési kérelem, stb.) és az azok elbírálásához szükséges iratok(at) vagy azok másolatát.
 • (ha fennáll ilyen ok)A külön-eljárás díjának befizetését igazoló átutalási megbízás másolatát.
 • Javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát.
 • A szakmai vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást.

Mikor érvénytelen a jelentkezési lap?

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

 • nincs aláírva,
 • nem lehet beazonosítani a jelentkező személyét,
 • a jelentkező egyáltalán nem, vagy nem egyértelműen jelöli be, hogy miből szándékozik vizsgázni,
 • a vizsgára jelentkezőnek vizsgadíj tartozása van,
 • a jelentkező határidőn túl adja be a jelentkezés.
 • a jelentkezés feltételeit meghatározó, a szakképesítéshez tartozó SZVK-ban megadott feltételek bármelyike nem teljesül.

Mennyibe kerül a komplex szakmai vizsga?

A komplex szakmai vizsga díja minden esetben az adott képzésre vonatkozóan határozható meg.

Meddig kell befizetnem a komplex szakmai vizsga díját és ezt hogyan tudom megtenni?

A komplex szakmai vizsga díját legkésőbb a vizsgát megelőző 15 nappal kell befizetni.

Hogyan – Meddig kell teljesíteni a befizetést?

Vizsgadíj befizetésének módjai:

Készpénz – Ezt megteheti az ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben.

Átutalás – Ebben az esetben a közlemény rovatba fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és az OKJ vizsga megnevezést. A vizsgadíjat legkésőbb a vizsgára történő jelentkezés napjáig kell befizetni. 


Szakmai vizsga menete, helyszín, időpont

A vizsga menetét, helyszínét és időpontját a lebonyolítási és vizsgarend tartalmazza.

A komplex szakmai vizsgára jelentkezés alkalmával a vizsgázót tájékoztatjuk a vizsgarendről, melyben szerepelnek a vizsgaidőpontok és a helyszín is.

Mit kell magával vinni a vizsgára?

 • a személyazonosságát igazoló okiratot
 • az iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány(okat) (általános iskolai vagy érettségi bizonyítvány, ráépülés esetén az alap szakképesítést igazoló bizonyítvány).

Hogyan kaphat a hallgató felmentést a vizsgán?

A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben (SZVK) foglaltak szerint adható felmentés.

 • A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt az adott vizsgafeladat eltérő – szóbeli helyett írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati, továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység helyett szóbeli – vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető. Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik.
 • Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.
 • A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) részére. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

A felmentés esetén a felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig kell benyújtani. A vizsgaszervező a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a szóbeli vizsgatevékenység idejére jelnyelvi tolmácsot köteles biztosítani. A vizsgázó a kérelmének indokoltságát köteles igazolni.  

Ha a szóbeli vizsgán póttételt kell húzni a vizsgázónak, ebben az esetben hogyan történik az értékelés?

 • A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során – a kihúzott tételek számától függetlenül – egy alkalommal póttételt húzhat. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat megjelölésével fel kell tüntetni a vizsgaösszesítő íven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Azon tétel esetén, ahol póttétel húzására került sor, a vizsgázó eredményét a két feleletnek a kerekítés általános szabályai szerint képzett átlaga adja.
 • Javítóvizsga esetén, ha a póttétel alapján nyújtott szóbeli teljesítmény elégtelen és a megszerezni kívánt szakképesítésnek van részszakképesítése, akkor a vizsgázó további egy póttételt húzhat a részszakképesítés szóbeli tételsorából.
 • Ha javítóvizsga esetén a szóbelin kívüli vizsgatevékenységek részeredményei alapján már csak részszakképesítés megszerzésére van lehetőség, akkor a szóbeli tételt a részszakképesítés tételsorából kell választani. Ebben az esetben a bekezdésben foglaltak szerint egy alkalommal póttétel választására is van lehetőség.

Mikor sikertelen a vizsga?

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli. Ebben az esetben nem lehetséges a gyakorlati és a szóbeli vizsga eredményeiből való átlagszámolás.       Mit kell tennem, ha elveszett a bizonyítványom? Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján. (NSZFH) Megnézheti e a vizsgázó az írásbeli számonkérései kiértékelését? Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a vizsga utolsó vizsgatevékenységének megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás, vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

Mi történik akkor, ha nem sikerül a vizsga?

A vizsgák típusa: – rendes, -pótló, -javító lehet.

Rendes vizsga – Rendes vizsgát tehet az a hallgató, aki a szakmai és vizsgakövetelményben (SZVK) meghatározott feltételek szerint elvégezte a tanfolyamot.

Pótlóvizsga – Pótlóvizsgát tehet az a vizsgázó:

 • aki rá fel nem róható okból a vizsgát nem tudta elkezdeni.
 • ha a vizsgára bejelentkezett, de a kijelölt vizsganapok valamelyikén nem jelenik meg.
 • A pótlóvizsgára a vizsgázónak újból be kell jelentkeznie, a távolmaradás okát igazolnia kell, és költségtérítést kell fizetnie. A távolmaradás okát igazolni kell, és jelentkezési lapot kell benyújtani a pótlóvizsgára. A pótlóvizsga díja ebben az esetben a teljesítendő modulok száma alapján kerül megállapításra.

Javítóvizsga – Javítóvizsgát tehet az a vizsgázó, aki

 • vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
 • a vizsgán valamely modulból nem érte el a vizsgakövetelményében szereplő minimális %-os értéket.
 • a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
 • a rendes vagy pótlóvizsgán történt szabálytalansága miatt a vizsgabizottság döntése miatt nem tudta folytatni a vizsgát. A javítóvizsgára történő jelentkezés ismételt jelentkezési lap leadásával, és a vizsgadíj befizetésével lehetséges.

  EUROPASS Bizonyítvány-kiegészítő

   Bárki, aki OKJ szakmai bizonyítvánnyal rendelkezik, igényelhet EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt. A bizonyítvány-kiegészítőt a SZÁM-PONT Kft. adja ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint. Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett résztvevők számára állíthatók ki, akik OKJ-s képzésben vettek részt. Kivételes esetekben lehetőség van az Europass kiadására korábban végzettek számára is, különeljárás keretében. Ezzel kapcsolatban bővebb információért a SZÁM-PONT Kft.-hez fordulhat.

   Miről is szól a Bizonyítvány-kiegészítő?

   Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képző intézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést. Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képző intézményt a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

   Mit tartalmaz az EUROPASS bizonyítvány?

   Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál a szakképesítésedről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

   • Az adott képzésbe való belépési követelmények,
   • Megszerzett készségek és kompetenciák,
   • Osztályzási rendszer,
   • Továbbtanulás lehetséges következő szintje,
   • Gyakorlati és elméleti órák aránya,
   • Elvégzett óraszámok.
     •  

   Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését.

   Miért hasznos a Bizonyítvány-kiegészítő?

   • Részletes információt ad a szakképesítésről
   • A magyar mellett angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken érhető el
   • Pontos leírást nyújt a kompetenciákról és a szaktudásról
   • Nyomon lehet követni benne a változásokat
   • Képzések jobban összehasonlíthatóvá válnak
    •  

   Mennyibe kerül az Europass bizonyítvány-kiegészítő?

   A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények a bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítést kérhetnek – ez minden intézmény saját hatásköre. A magyar nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítés nem kérhető. Egy idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért maximum a mindenkori minimálbér 5%-a kérhető el nyelvi változatonként. (2018-ban a minimálbér 138 000 Ft, így az Europass bizonyítvány-kiegészítő adminisztrációs díja 6 900 Ft-ra módosul.) Az Europass bizonyítvány-kiegészítők rendszerében lehetőség van angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvű dokumentum kiállítására. A nyelvi változatok igény szerint készülnek el. Ugyanazon szakképesítés különböző nyelvi változataiért külön díj csak abban az esetben számítható fel, amennyiben a vizsgázó a bizonyítvány-kiegészítőt több idegen nyelven igényli.