Kapcsolódó jogszabály

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép) vonatkozóan:

Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. mellékletben meghatározott gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.”

„8. § (4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (1. 25.) ÉVM-KPM együttes rendel et alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2015. december 31-ig jogosít.” Módosító kormányrendelet: 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig”

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

EmelőgépKépzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/A011/4
Óraszám: 60
Beiskolázás feltétele: alapfokú iskolai végzettség
Tanfolyam kezdete: 2019. április
OKJ vizsga időpontja: 2019. május
OKJ vizsga részei: elméleti és gyakorlati
Max. csoportlétszám: 30 fő
Helyszín: SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)

A programba való bekapcsolódás/részvétel felételei:

iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
bemeneti kompetenciák: nem szükséges
szakmai előképzettség: nem szükséges
előírt gyakorlat: nem szükséges
egészségügyi alkalmasság: szükséges
pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
részvétel követésének módja: képzési napló, aláírt jelenléti ív
megengedett hiányzás: tananyagegységek összes óraszámának max. 10%-a

Az Emelőgép-kezelő képzés szakmai tartalma

A hatályos jogszabály értelmében emelőgépet csak az kezelhet, aki rendelkezik az államilag elismert Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) OKJ szakképesítéssel. Az előírás a mobil és a helyhez kötött üzemű gépekre egyaránt vonatkozik.
Mobil emelőgépek

 • Gépjármű emelő-hátfalak (4213)
 • Mobil szerelő állvány (4221)
 • Reptéri catering jármű (4221)
 • Mobil szerelő kosár (4223)
 • Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224)
 • Konténer emelő (4374)
 • Autódaru (4411)
 • Lánctalpas daru (4431)
 • Járműre szerelt daru (4451)

Helyhez kötött üzemű emelő gépek

 • Híddaru, futódaru
 • Bakdaru
 • Portáldaru
 • Úszódaru
 • Toronydaru
 • Födémdaru
 • Ablakdaru
 • Konzoldaru
 • Forgódaru

Daru

A tanfolyam moduljai:

A képzés során a tantárgyak egyrészt azon általános ismeretek elsajátításához kapcsolódnak, amelyek nélkülözhetetlenek az oktatás területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak. Tanegységek:

Gépkezelők általános ismeretei (Elméleti óraszám: 13, Gyakorlati óraszám: 8)
Emelőgép-kezelők speciális feladatai (Elméleti óraszám: 11, Gyakorlati óraszám: 28)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 10%-át.

Mi a különbség az OKJ bizonyítvány és a hatósági jogosítvány között?

OKJ bizonyítvány:
OKJ bizonyítvány

 • országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítést adó bizonyítvány.
 • megszerzéséhez engedélyezett képzésen kell részt venni a hallgatónak, és
 • OKJ vizsgát kell tennie.
 • Az OKJ vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, központi tételsor alapján vizsgáznak a hallgatók.
 • A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hatóság adja ki.
 • Az a bizonyos „kék” könyv.

Hatósági jogosítvány:

 • Bizonyos építő- és anyagmozgató gépek kezelése csak gépkezelő jogosítvánnyal lehetséges.
 • A jogosítványt gépkezelő vizsgán lehet megszerezni, vizsgára jelentkezni csak a gépcsoportra vonatkozó szakképzettség (OKJ bizonyítvány) birtokában lehet.
 • A Nemzeti Közlekedési Hatóság adja ki.

A képzés minden résztvevő számára nagyon hasznos volt, az oktató hozzáállása és felkészültsége kifogástalan. Az egész csoport aktív közreműködését, együttműködését igénylő elméleti és gyakorlati feladatok segítik a vezetőség mindennapi munkáját.
Bene Zsolt, ügyvezető igazgató
Erbslöh Hungária Kft.

 

Ajánlatkéréshez töltse ki az alábbi űrlapot!


[Kérem, adja meg, milyen képzés érdekelné!]


Tekintse meg a Gépészeti szakmacsoport további képzéseit!