Kapcsolódó jogszabály

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép) vonatkozóan:

Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. mellékletben meghatározott gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.”

„8. § (4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (1. 25.) ÉVM-KPM együttes rendel et alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2015. december 31-ig jogosít.” Módosító kormányrendelet: 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig”

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

Markoló

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/A013/4
Óraszám: 60
Beiskolázás feltétele: alapfokú iskolai végzettség
Tanfolyam kezdete: Megegyezés szerint
OKJ vizsga időpontja: Megegyezés szerint
OKJ vizsga részei: elméleti és gyakorlati
Max. csoportlétszám: 30 fő
Helyszín: SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)

A programba való bekapcsolódás/részvétel felételei:

iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
bemeneti kompetenciák: nem szükséges
szakmai előképzettség: nem szükséges
előírt gyakorlat: nem szükséges
egészségügyi alkalmasság: szükséges
pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
részvétel követésének módja: képzési napló, aláírt jelenléti ív
megengedett hiányzás: tananyagegységek összes óraszámának max. 10%-a


Képzés szakmai tartalma

A hatályos jogszabály értelmében emelő- és rakodógépet targoncát csak az kezelhet, aki rendelkezik az államilag elismert Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő OKJ szakképesítéssel. Az előírás a mobil és a helyhez kötött üzemű gépekre egyaránt vonatkozik.
Mobil földmunka-, rakodó- és szállítógépek

 • Traktor alapú univerzális földmunkagép (1111)
 • Gumikerekes kotró (1212)
 • Lánctalpas kotró (1222)
 • Teleszkópos kotró (1223)
 • Vedersoros kotró és árokásó (1311)
 • Földtoló (1412)
 • Földgyalu (1512)
 • Földnyeső (1612)
 • Betonszállító mixer gépkocsi (3624)
 • Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval (3626)
 • Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek (3627)
 • Szennyvízszállító és szippantó járművek (3628)
 • Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók (4511)
 • Kompaktor, kompakt rakodó (4572)
 • Vagonkirakó (4593)

Helyhez kötött üzemű földmunka-, rakodó- és szállítógépek

 • Gumihenger
 • Statikus henger
 • Vibrációs henger
 • Vibrációs tömörítő lap
 • Dömper (kerekes anyagszállító)
 • Betonszivattyú
 • Habarcsszivattyú
 • Bitumenszivattyú
 • Zagy és iszapszivattyú
 • Vízfeltöltő gépjármű
 • Víz-, és szennyvíz szivattyú
 • Toalett leeresztő gépjármű

Földmunka

A tanfolyam moduljai:

A képzés során a tantárgyak egyrészt azon általános ismeretek elsajátításához kapcsolódnak, amelyek nélkülözhetetlenek az oktatás területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak. Tanegységek:

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
10448-16 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 10%-át.

Mi a különbség az OKJ bizonyítvány és a hatósági jogosítvány között?

OKJ bizonyítvány:
OKJ bizonyítvány

 • országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítést adó bizonyítvány.
 • megszerzéséhez engedélyezett képzésen kell részt venni a hallgatónak, és
 • OKJ vizsgát kell tennie.
 • Az OKJ vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, központi tételsor alapján vizsgáznak a hallgatók.
 • A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hatóság adja ki.
 • Az a bizonyos „kék” könyv.

Hatósági jogosítvány:

 • Bizonyos építő- és anyagmozgató gépek kezelése csak gépkezelő jogosítvánnyal lehetséges.
 • A jogosítványt gépkezelő vizsgán lehet megszerezni, vizsgára jelentkezni csak a gépcsoportra vonatkozó szakképzettség (OKJ bizonyítvány) birtokában lehet.
 • A Nemzeti Közlekedési Hatóság adja ki.

A képzés minden résztvevő számára nagyon hasznos volt, az oktató hozzáállása és felkészültsége kifogástalan. Az egész csoport aktív közreműködését, együttműködését igénylő elméleti és gyakorlati feladatok segítik a vezetőség mindennapi munkáját.
Bene Zsolt, ügyvezető igazgató
Erbslöh Hungária Kft.

 

Ajánlatkéréshez töltse ki az alábbi űrlapot!


[Kérem, adja meg, milyen képzés érdekelné!]


Tekintse meg a Gépészeti szakmacsoport további képzéseit!