Kazángépész OKJKépzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/ A040
Óraszám: 200
Max. csoportlétszám: 25 fő
Beiskolázás feltétele: alapfokú iskolai végzettség
Tanfolyam kezdete: 2019. április 19.
OKJ vizsga időpontja: 2019. május 31.
OKJ vizsga részei: gyakorlati és szóbeli
Helyszín: SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

Kinek ajánljuk a Kazángépész OKJ képzést?

Elsősorban azoknak, akik érdeklődnek a gépészet iránt, szűkebben pedig a kazánok és azok segédberendezéseit, kiszolgáló berendezéseit üzemeltető szakemberek számára. Akik az üzembiztos működtetés mellett a kazán által ellátott technológia berendezéseket is hatékonyan szeretnék üzemeltetni.

A programba való bekapcsolódás/részvétel felételei:

iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
bemeneti kompetenciák: nem szükséges
szakmai előképzettség: 32 522 02 Kazánkezelő (2-12 t/h között)
előírt gyakorlat: 2 év
egészségügyi alkalmasság: szükséges
pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
részvétel követésének módja: képzési napló, aláírt jelenléti ív
megengedett hiányzás: tananyagegységek összes óraszámának max. 10%-a
Kazán

A képzés moduljai:

A képzés során a tantárgyak egyrészt azon általános ismeretek elsajátításához kapcsolódnak, amelyek nélkülözhetetlenek az oktatás területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak:

    • 11415-12 Kazángépész (12 t/h felett) feladatok (60 + 140= 200 óra)

A képzés során elsajátított ismeretek:

  • Kazánok, indításának, leállításának, kezelésének ismerete, kiegészítő berendezések kezelése.
  • Égés- és tüzeléstechnikai összefüggések ismerete, égők üzemének ismerete.
  • Biztonságos üzemeltetés ismerete, karbantartás szervezése, kapcsolódó mérések végrehajtása.
  • Folyamatábrák, dokumentációk, műszaknaplók kezelése.

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 10%-át.

A Kazángépész OKJ képzéssel betölthető munkakörök?

FEOR szám: 8323 Kazángépész
Munkakörök: Kazánsegédgépész, Kazánsegédberendezés kezelője, Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő, Fűtő üvegkemence, Kazángépkezelő

Rólunk mondták

A képzés kapcsán a SZÁM-PONT Kft-ről elmondható, hogy a kialakult munkakapcsolat korrekt volt, minden megfelelően volt előkészítve. A képzés során a kollégák olyan információk birtokába jutottak, amelyet mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak. A vizsgára való felkészítésben, a tesztek és a kérdéssorok kidolgozásában segítőkészek voltak az oktatók és a szervezők is. Minden az időben előre tervezett menetrendnek megfelelően zajlott le.

Horváth Balázs, ügyvezető
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

 

Ajánlatkéréshez töltse ki az alábbi űrlapot!


[Kérem, adja meg, milyen képzés érdekelné!]


Tekintse meg a Gépészeti szakmacsoport további képzéseit!