Kapcsolódó jogszabály – 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép) vonatkozóan:

“Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának kezelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. mellékletben meghatározott gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.”

„8. § (4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (1. 25.) ÉVM-KPM együttes rendel et alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésér e 2015. december 31-ig jogosít.”

Módosító kormányrendelet: 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,


Nemzeti Közlekedési hatóság által meghatározott gépcsoport-besorolások

1. Emelőgépek (kivéve targonca)

Mobil emelőgépek
Gépjármű emelő-hátfalak (4213)

1.1.1. Mobil szerelő állvány (4221)
1.1.1.1. Reptéri catering jármű (4221)
1.1.2. Mobil szerelő kosár (4223)
1.1.3. Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224)
1.1.4. Konténer emelő (4374)
1.1.5. Autódaru (4411)
1.1.6. Lánctalpas daru (4431)
1.1.7. Járműre szerelt daru (4451)

Helyhez kötött üzemű emelő gépek

1.2.1. Híddaru, futódaru
1.2.2. Bakdaru
1.2.3. Portáldaru
1.2.4. Úszódaru
1.2.5. Toronydaru
1.2.6. Födémdaru
1.2.7. Ablakdaru
1.2.8. Konzoldaru
1.2.9. Forgódaru
1.2.10. Árbócdaru
1.2.11. Emelő asztal
1.2.12. Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók
1.2.13. Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
1.2.14. Függesztett rendszerű, mozgó munkahid
1.2.15. Építési teheremelő
1.2.16. Felrakógép
1.2.17. Gépi hajtású csörlő
1.2.18. Hídvizsgáló
1.2.19. Járműemelő
1.2.20. Körülkerített emelőterű emelő-berendezés
1.2.21. Ollós emelőállvány
1.2.22. Parkoló emelő
1.2.23. Színpadtechnikai emelő-berendezés
1.2.24. Szintkülönbség kiegyenlítő
1.2.25. Vasúti emelő (Emelőoszlop)
1.2.26. Villamos emelődob
1.2.27. Villamos futómacska

2. Energiaátalakító-berendezések

2.1. Áramfejlesztő, áramforrás
2.2. Légsűrítő
2.3. Gázkompresszor
2.4. Gőzfejlesztő
2.5. Hőlégfúvó
2.6. Hegesztő aggregát
2.7. Biogáz hasznosító berendezés
2.8. Egyéb energia átalakító berendezés

3. Építési anyag előkészítőgépek

3.1. Gravitációs betonkeverő
3.2. Kényszerkeverésű betonkeverő
3.3. Betonkeverő telep
3.4. Betonelemgyártó berendezés
3.5. Betonacél megmunkáló gép
3.6. Aszfaltkeverő telep
3.7. Kőtörő, őrlő és aprítógép
3.8. Anyag osztályozó berendezés
3.9. Mészoltó gép
3.10. Habarcskeverő
3.11. Kő megmunkáló berendezés
3.12. Egyéb építési anyag előkészítőgép

4. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek

Mobil földmunka-, rakodó- és szállítógépek

4.1.1. Traktor alapú univerzális földmunkagép (1111)
4.1.2. Gumikerekes kotró (1212)
4.1.3. Lánctalpas kotró (1222)
4.1.4. Teleszkópos kotró (1223)
4.1.5. Vedersoros kotró és árokásó (1311)
4.1.6. Földtoló (1412)
4.1.7. Földgyalu (1512)
4.1.8. Földnyeső (1612)
4.1.9. Betonszállító mixer gépkocsi (3624)
4.1.10. Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval (3626)
4.1.11. Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek (3627)
4.1.12. Szennyvízszállító és szippantó járművek (3628)
4.1.13. Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók (4511)
4.1.14. Kompaktor, kompakt rakodó (4572)
4.1.15. Vagonkirakó (4593)
4.1.16. Földmű fenntartó gép (5632)

Helyhez kötött üzemű földmunka-, rakodó- és szállítógépek

4.2.1. Gumihenger
4.2.2. Statikus henger
4.2.3. Vibrációs henger
4.2.4. Vibrációs tömörítő lap
4.2.5. Dömper (kerekes anyagszállító)
4.2.6. Betonszivattyú
4.2.7. Habarcsszivattyú
4.2.8. Bitumenszivattyú
4.2.9. Zagy és iszapszivattyú
4.2.10. Vízfeltöltő gépjármű
4.2.11. Víz-, és szennyvíz szivattyú
4.2.12. Toalett leeresztő gépjármű
4.2.13. Szivattyú aggregát
4.2.14. Szállító és válogatószalagok
4.2.15. Úszókotró
4.2.16. Vízágyú
4.2.17. Alagcsövező gép

5. Targoncák

5.1. Gyalogkíséretű targonca (3312)
5.2. Vezetőüléses targonca (3324)
5.3. Vezetőállásos targonca (3313)

6. Útépítő- és karbantartó gépek

6.1. Talajstabilizátor (5316)
6.2. Aszfaltbedolgozó finischer (5341)
6.3. Beton bedolgozó finischer (5323)
6.4. Aszfaltburkolat maró (5344)
6.5. Útfenntartó és karbantartó gépek (5631)
6.5.1. Aszfalt és betonvágó gép
6.5.2. Aszfalt és betonburkolat bontó
6.5.3. Emulzió szóró berendezés
6.5.4. Kátyúzó gép
6.5.5. Önjáró útburkolati jelfestő
6.5.6. Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
6.5.7. Ároktisztító-maró munkagép
6.5.8. Só- és homokszóró gép
6.5.9. Hómaró és hótoló gépek
6.5.10. Aszfalt újrahasznosító berendezés
6.5.11. Útkorona átfúró berendezés
6.5.12. Egyéb útfenntartó- és karbantartógép
6.6. Alagútépítő gép (5599)

7. Alapozás, közmű és fenntartási gépek

7.1. Cölöp és szádfal verő berendezés
7.2. Egyéb cölöpöző berendezés
7.3. Talajfúró berendezés
7.4. Kőzetfúró berendezés
7.5. Kábelfektető berendezés
7.6. Dréncső fektető berendezés
7.7. Komplett csőfektető berendezés
7.8. Csősajtoló berendezés
7.9. Talajvízszint süllyesztő aggregát.
7.10. Réselő berendezés
7.11. Csatornavizsgáló és tisztító berendezés
7.12. Önjáró fűnyíró és fűkasza
7.13. Nyesedékaprító berendezés


Milyen géptípust milyen végzettséggel lehet kezelni? (OKJ végezettségek megfeleltetése)

Sorszám Feladat Új OKJ szerinti végzettség Régi szakmai végzettség
1. Emelőgép kezelése Emelőgépkezelő (kivéve targonca) Könnyűgépkezelő,
Nehézgép-kezelő
2. Energiaátalakító-berendezés kezelése Energiaátalakító-berendezés kezelője Könnyűgépkezelő
3. Építési anyagelőkészítő gépek kezelése Építési anyagelőkészítő gép kezelője Építőgép-kezelő és -karbantartó,
Könnyűgépkezelő, Nehézgép-kezelő
4. Földmunkagép kezelése Földmunkagép-kezelő Nehézgép-kezelő
5. Targoncavezetés Targoncavezető Könnyűgépkezelő
6. Útépítőgép-kezelő Útépítőgép-kezelő Nehézgép-kezelő
7. Alapozás, közmű és fenntartási gépek Alapozás, közmű és fenntartási gép kezelő Alapozás, közmű és fenntartási gép kezelő

Hatósági vizsgaköteles géptípusok és a hozzá szükséges OKJ végzettségek

Kód Megnevezés Szakmairány Régi OKJ végzettség
1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
1212 Gumikerekes kotrók Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
1222 Lánctalpas kotrók Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
1223 Teleszkópos kotrók Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
1311 Vedersoros árokásók Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
1412 Földtolók Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
1522 Földgyaluk Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
1612 Földnyesők Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
3312 Gyalogkíséretű targoncák Emelőgép-kezelő vagy targoncavezető Könnyűgép-kezelő
3313 Vezetőállásos targoncák Emelőgép-kezelő vagy targoncavezető Könnyűgép-kezelő
3324 Vezetőüléses targoncák Emelőgép-kezelő vagy targoncavezető Könnyűgép-kezelő
3624 Betonszállító mixer Emelőgép-kezelő vagy targoncavezető Könnyűgép-kezelő
3626 Betonszállító mixer betonszivattyúval Emelőgép-kezelő vagy targoncavezető Könnyűgép-kezelő
3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek Emelőgép-kezelő vagy targoncavezető Földmunkagép kezelő
3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek Emelőgép-kezelő vagy targoncavezető Földmunkagép kezelő

Kód Megnevezés Szakmairány Régi OKJ végzettség
4213 Gépjármű emelő-hátfalak Emelőgép kezelő Könnyűgép-kezelő
4221 Mobil szerelőállvány Emelőgép kezelő Könnyűgép-kezelő
4223 Mobil szerelőkosár Emelőgép kezelő Könnyűgép-kezelő
4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű Emelőgép kezelő Könnyűgép-kezelő
4374 Konténer emelők Emelőgép kezelő Könnyűgép-kezelő
4411 Autódaruk Emelőgép kezelő Könnyűgép-kezelő
4431 Lánctalpas daruk Emelőgép kezelő Könnyűgép-kezelő
4451 Járműre szerelt daruk Emelőgép kezelő Könnyűgép-kezelő
4511 Hidraulikus rakodók (homlok-, teleszkópos) Földmunkagép kezelő Nehézgép-kezelő
4572 Kompaktorok Emelőgép kezelő Nehézgép-kezelő
4593 Vagonkirakók Emelőgép kezelő Nehézgép-kezelő

Kód Megnevezés Szakmairány Régi OKJ végzettség
5316 Talajstabilizátorok Útépítőgép kezelő Nehézgép-kezelő
5323 Betonbedolgozó finiser Útépítőgép kezelő Nehézgép-kezelő
5341 Aszfaltbedolgozó finiser Útépítőgép kezelő Nehézgép-kezelő
5344 Aszfaltburkolat maró Útépítőgép kezelő Nehézgép-kezelő
5599 Alagútépítő gépek Útépítőgép kezelő Nehézgép-kezelő
5631 Útfenntartó-, és karbantartó gépek Útépítőgép kezelő Nehézgép-kezelő
5632 Földmű-fenntartó gépek Útépítőgép kezelő Nehézgép-kezelő

Géptípusok, amelyekre vonatkozik a 40/2009. (VIII.31.) kormányrendelet

Emelőgépek

Gépjármű emelő – hátfalak (4213)
Mobil szerelő állvány (4221)
Mobil szerelő kosár (4223)
Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224)
Konténer emelő (4374)
Autódaru (4411)
Lánctalpas daru (4431)
Járműre szerelt daru (4451)

Targoncák

Gyalogkíséretű targonca (3312)
Vezetőüléses targonca (3324)
Vezetőállásos targonca (3313)

Földmunka-, rakodó- és szállítógépek

Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók (4511)

 


 

Mi a különbség az OKJ bizonyítvány és a hatósági jogosítvány között?

OKJ bizonyítvány
Hatósági jogosítvány

Országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítést adó bizonyítvány.
Megszerzéséhez engedélyezett képzésen kell részt venni a hallgatónak, és
OKJ vizsgát kell tennie.
Az OKJ vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, központi tételsor alapján vizsgáznak a hallgatók.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hatóság adja ki.
Az a bizonyos „kék” könyv.

Bizonyos építő- és anyagmozgató gépek kezelése csak gépkezelő jogosítvánnyal lehetséges.
A jogosítványt gépkezelő vizsgán lehet megszerezni, vizsgára jelentkezni csak a gépcsoportra vonatkozó szakképzettség (OKJ bizonyítvány) birtokában lehet.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság adja ki.