Hulladékgyűjtő- és szállítóKépzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/A009
Óraszám: 120
Max. csoportlétszám: 30 fő
Elméleti óraszám: 36
Gyakorlati óraszám: 84
Beiskolázás feltétele: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
Tanfolyam kezdete: 2019. április 12.
OKJ vizsga időpontja: 2019. július 26.
OKJ vizsga részei: gyakorlati és szóbeli
Helyszín: SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

A Hulladékgyűjtő- és szállító képzés célja:

A képzés során kapott ismeretekkel és gyakorlattal a hallgató képessé válik a Hulladékgyűjtő- és szállító feladatkör betöltésére.

  • Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit.
  • Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát. Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről.
  • Megszervezi saját és beosztottai munkáját.
  • Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat.
  • Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring).
  • Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről.
  • Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában.

A programba való bekapcsolódás/részvétel felételei:

iskolai előképzettség: nem szükséges
bemeneti kompetenciák: nem szükséges
szakmai előképzettség: nem szükséges
előírt gyakorlat: nem szükséges
egészségügyi alkalmasság: szükséges
pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
részvétel követésének módja: képzési napló, aláírt jelenléti ív
megengedett hiányzás: tananyagegységek összes óraszámának max. 10%-a

Szelektív hulladékgyűjtés

A képzés során elsajátított ismeretek

A képzés során a tantárgyak egyrészt azon általános ismeretek elsajátításához kapcsolódnak, amelyek nélkülözhetetlenek az oktatás területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak.Tanegységeink:
I. 10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 10%-át.

 A képzéssel betölthető munkakörök?

Kuka-tömörítő (pormentes) szemétgyűjtőgép-kezelő
Félpormentes szemétgyűjtőgép kezelője
Cseretartályos szemétgyűjtő- gép kezelője
Rakodó szemétszállító
Szemeteskocsin felöntő

Rólunk mondták

A képzés kapcsán a SZÁM-PONT Kft-ről elmondható, hogy a kialakult munkakapcsolat korrekt volt, minden megfelelően volt előkészítve. A képzés során a kollégák olyan információk birtokába jutottak, amelyet mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak. A vizsgára való felkészítésben, a tesztek és a kérdéssorok kidolgozásában segítőkészek voltak az oktatók és a szervezők is. Minden az időben előre tervezett menetrendnek megfelelően zajlott le.

Horváth Balázs, ügyvezető
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

 

Ajánlatkéréshez töltse ki az alábbi űrlapot!


[Kérem, adja meg, milyen képzés érdekelné!]


Kattintson, további Hulladékgazdálkodási képzések megtekintéséhez!