Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/A037
Óraszám: 320 óra
Max. csoportlétszám: 34 fő
Beiskolázás feltétele: alapfokú iskolai végzettség
OKJ vizsga részei: gyakorlati, írásbeli és szóbeli
Tanfolyam kezdete: 2019. február 23.
OKJ vizsga időpontja: 2019. május 13.
Helyszín: SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

Képzés célja:

A Fakitermelő OKJ képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja azokat a készségeket, képességeket, amelyek birtokában a munkavégzés során munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával munkakörét szakszerűen el tudja látni. A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátítani a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). A képzés célja olyan szakember képzése, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat tud végezni.

A programba való bekapcsolódás/részvétel felételei:

iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
bemeneti kompetenciák: nem szükséges
szakmai előképzettség: nem szükséges
előírt gyakorlat: nem szükséges
egészségügyi alkalmasság: szükséges
pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
részvétel követésének módja: képzési napló, aláírt jelenléti ív
megengedett hiányzás: tananyagegységek összes óraszámának max. 20%-a

A képzés moduljai:

 • 11840-16 Növénytani ismeretek
 • 11851-16 Vállalkozási ismeretek
 • 10980-12 Gallyazás, darabolás
 • 10981-12 Fakitermelés

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 61%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 20%-át.

A Fakitermelő OKJ képzés során elsajátított ismeretek:

 • Különböző fa- és cserjefajok csoportosítása.
 • A különböző fafajok rügyük, levelük, kérgük, fájuk és termésük alapján való csoportosítás.
 • Ehető és mérgező gombák megkülönböztetése.
 • Az erdő leggyakoribb lágyszárú növényeinek ismerete.
 • Védett növények ismerete.
 • A legfontosabb lágyszárúak és egyéb növények ismerete.
 • A fenyők általános jellemzése.
 • Az állományalkotó kemény és lágy lombos fák ismerete.
 • A legfontosabb cserjefajok ismerete.
 • A vállalkozásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek ismerete.
 • Érdekelt felekkel való tárgyalás.
 • Költségvetés, árajánlat készítése.
 • Szerződés kötése.
 • Munkadokumentáció, üzleti terv készítése, számla kezelése.
 • A vállalkozási formák ismerete.
 • A vállalkozás létrehozásának lépéseinek ismerete.
 • A szerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok ismerete.
 • A piaci folyamatok követése.
 • A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendőinek ismerete.
 • A vállalkozásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek ismerete.
 • Gallyazás, darabolás munkarendjének, módjainak ismerete.
 • Motorfűrészek és motoros adapterek működésének ismerete.
 • Felkészítési módok ismerete.
 • Készletezési módok ismerete.
 • Belső anyagmozgatással kapcsolatos teendők ismerete.
 • Fakitermelés műveleteinek ismerete.
 • A döntés munkarendjének ismerete.
 • A választékolás eszközeinek, módjainak ismerete.
 • Fahibák ismerete.
 • A fahasználati munkarendszerek ismerete.
 • EBSZ előírások ismerete.
 • Motorfűrész és adapterei használatának ismerete.
 • A környezet tisztántartására.
 • Erdőhasználati kézi szerszámok (fejszék, fakitermelési segédeszközök, faanyagmozgató eszközök, felkészítő eszközök, jelölő eszközök stb.) használata.
 • Térbeli tájékozódás.

Fakitermelő OKJ

 Hol lehet elhelyezkedni a végzettséggel?

Olyan cégeknél, amelynek munkatársai fakivágással, darabolással, gallyazással foglalkoznak. A képzést elvégző lakott területen kívül végezheti az előbb felsorolt tevékenységeket, az erre épülő lakott területi fakitermelő Okj képzés megszerzése jogosít arra, hogy lakott területen belül is végezhetők legyenek e feladatok.

Rólunk mondták

A képzés kapcsán a SZÁM-PONT Kft-ről elmondható, hogy a kialakult munkakapcsolat korrekt volt, minden megfelelően volt előkészítve. A képzés során a kollégák olyan információk birtokába jutottak, amelyet mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak. A vizsgára való felkészítésben, a tesztek és a kérdéssorok kidolgozásában segítőkészek voltak az oktatók és a szervezők is. Minden az időben előre tervezett menetrendnek megfelelően zajlott le.

Horváth Balázs, ügyvezető
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

 

Ajánlatkéréshez töltse ki az alábbi űrlapot!


[Kérem, adja meg, milyen képzés érdekelné!]


Tekintse meg a Mezőgazdasági szakmacsoport további képzéseit!