Lakott-területi fakitermelőKépzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000320/2014/A038
Óraszám: 240 óra
Max. csoportlétszám: 30 fő
Beiskolázás feltétele: alapfokú iskolai végzettség
OKJ vizsga részei: gyakorlati, írásbeli és szóbeli
Helyszín: SZÁM-PONT Oktató Központ (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.)

Szerezz PIACKÉPES Szakmát Képzésünkkel!

100% garanciát vállalunk a képzést záró az OKJ vizsga sikerességére,
amennyiben az órák legalább 90%-án részt vesz, és a modul-záró vizsgákat sikeresen teljesíti.

 A Lakott-területi fakitermelő képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja azokat a készségeket, képességeket, amelyek birtokában a munkavégzés során munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával munkakörét szakszerűen el tudja látni. A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.
A cél elérése érdekében el kell sajátítani a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A programba való bekapcsolódás/részvétel felételei:

iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
bemeneti kompetenciák: nem szükséges
szakmai előképzettség: Erdészeti szakmunkás, vagy fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés
előírt gyakorlat: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat.
egészségügyi alkalmasság: szükséges
pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
részvétel követésének módja: képzési napló, aláírt jelenléti ív
megengedett hiányzás: tananyagegységek összes óraszámának max. 20%-a

A képzés moduljai:

A képzés során a tantárgyak egyrészt azon általános ismeretek elsajátításához kapcsolódnak, amelyek nélkülözhetetlenek az oktatás területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához, másrészt specifikus szakmai ismeretek oktatására irányulnak. Tanegységek:

  • 10985-12 Lakott területi fakitermelés

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető, illetve a hiányzás nem haladhatja meg az egyes tananyagegységek óraszámának 20%-át.

A Lakott-területi fakitermelő képzés során elsajátított ismeretek:

  • Lakott területen motorfűrésszel, kézi eszközökkel és segédeszközökkel fakitermelés végzése.
  • Különleges alakú és helyzetű fák döntése.
  • Kézi és gépi fakitermelő eszközök kezelése.
  • Ledarabolásos fakitermelés végzése a koronába való fölmászással.
  • Ledarabolást végzése emelőkosárból, platóról.
  • A fakitermeléssel érintett terület biztosítása.
  • A biztonsági eszközök ellenőrzése.
  • Lakott területi fakitermelési munkák végzéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárások elvégzése.
  • Vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartása.

Lakott-területi fakitermelő

 Hol lehet elhelyezkedni a végzettséggel?

Erdészeti munkás, láncfűrész-kezelő
Fakitermelő
Fakitermelő erdőtisztító
Favágó

Rólunk mondták

A képzés kapcsán a SZÁM-PONT Kft-ről elmondható, hogy a kialakult munkakapcsolat korrekt volt, minden megfelelően volt előkészítve. A képzés során a kollégák olyan információk birtokába jutottak, amelyet mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak. A vizsgára való felkészítésben, a tesztek és a kérdéssorok kidolgozásában segítőkészek voltak az oktatók és a szervezők is. Minden az időben előre tervezett menetrendnek megfelelően zajlott le.

Horváth Balázs, ügyvezető
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

 

Ajánlatkéréshez töltse ki az alábbi űrlapot!


[Kérem, adja meg, milyen képzés érdekelné!]


Tekintse meg a Mezőgazdasági szakmacsoport további képzéseit!